Mater

Bedrijfsarts
 
 

Voorwaarden

Afmelden voor afspraken

Als u een uitnodiging of oproep voor een afspraak heeft gekregen, dan wordt u verzocht te bevestigen of u kunt komen of dat u verhinderd bent.

Verhinderd voor een vrijwillige afspraak, arbo-spreekuur of preventief medisch onderzoek.
U kunt tot 24 uren voorafgaand aan de afspraak afmelden. Doet u dat later, dan kan de afspraak bij u of uw werkgever, de arbodienst of de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Verhinderd voor een onvrijwillige afspraak, verzuimspreekuur of driegesprek.
U kunt tot 24 uren voorafgaand aan de afspraak afmelden.
Voor afmelden dient u zwaarwegende redenen te hebben op gebied van gezondheid (u bent door ziekte of behandeling verhinderd te verschijnen). Zwaarwegende sociale redenen kunnen ook een belangrijke reden zijn, denk daarbij aan overlijden van een naaste, een begrafenis, geboorte van een kind, verplichtingen die voortkomen uit de wet, actief deelnemen aan een rechtzaak, enz..
De bedrijfsarts dient te bepalen of de aangevoerde reden(en) afdoende zijn. Als de reden onvoldoende is, dan kan de werkgever een sanctie toepassen als u niet verschijnt op de afspraak.
Valt de reden voor afzeggen niet in de bovenstaande omschrijvingen, dan kunt u met uw werkgever/leidinggevende overleggen of hij/zij accoord gaat met afzegging en/of uitstel van de afspraak.

Gegevensverwerking - privacyverklaring

Klachtenprocedure

Algemene Voorwaarden

  Mater  Bedrijfsarts
 

Voorwaarden

Afmelden voor afspraken

Als u een uitnodiging of oproep voor een afspraak heeft gekregen, dan wordt u verzocht te bevestigen of u kunt komen of dat u verhinderd bent.

Verhinderd voor een vrijwillige afspraak, arbo-spreekuur of pmo. U kunt tot 24 uren voorafgaand aan de afspraak afmelden. Doet u dat later, dan kan de afspraak bij u of uw werkgever in rekening worden gebracht.

Verhinderd voor een onvrijwillige afspraak, verzuimspreekuur of driegesprek.
U kunt tot 24 uren voorafgaand aan de afspraak afmelden.
Voor afmelden dient u zwaarwegende redenen te hebben op gebied van gezondheid (u bent door ziekte of behandeling verhinderd te verschijnen). Zwaarwegende sociale redenen kunnen ook een belangrijke reden zijn, denk daarbij aan overlijden van een naaste, een begrafenis, geboorte van een kind, verplichtingen die voortkomen uit de wet, actief deelnemen aan een rechtzaak, enz..
De bedrijfsarts dient te bepalen of de aangevoerde reden(en) afdoende zijn. Als de reden onvoldoende is, dan kan de werkgever een sanctie toepassen als u niet verschijnt op de afspraak.
Valt de reden voor afzeggen niet in de bovenstaande omschrijvingen, dan kunt u met uw werkgever/leidinggevende overleggen of hij/zij accoord gaat met afzegging en/of uitstel van de afspraak.

Gegevensverwerking en
privacyverklaring


Klachtenprocedure

Algemene Voorwaarden