Mater

Bedrijfsarts
 
 

Voorwaarden

Afmelden voor afspraken

Als u een uitnodiging of oproep voor een afspraak heeft gekregen, dan wordt u verzocht te bevestigen of u kunt komen of dat u verhinderd bent.

Verhinderd voor een vrijwillige afspraak, arbo-spreekuur of pmo. U kunt tot 24 uren voorafgaand aan de afspraak afmelden. Doet u dat later, dan kan de afspraak bij u of uw werkgever in rekening worden.

Verhinderd voor een onvrijwillige afspraak, verzuimspreekuur of driegesprek. U kunt tot 24 uren voorafgaand aan de afspraak afmelden. Voor afmelden dient u zwaarwegende redenen te hebben op gebied van gezondheid (u bent door ziekte of behandeling verhinderd te verschijnen). Zwaarwegende sociale redenen kunnen ook een belangrijke reden zijn. De bedrijfsarts dient te bepalen of de aangevoerde reden(en) afdoende zijn. Als de reden onvoldoende is, dan kan de werkgever een sanctie toepassen als u niet verschijnt op de afspraak.

Gegevensverwerking - privacyverklaring

Klachtenprocedure

Algemene Voorwaarden

  Mater  Bedrijfsarts
 

Voorwaarden

Afmelden voor afspraken

Als u een uitnodiging of oproep voor een afspraak heeft gekregen, dan wordt u verzocht te bevestigen of u kunt komen of dat u verhinderd bent.

Verhinderd voor een vrijwillige afspraak, arbo-spreekuur of pmo. U kunt tot 24 uren voorafgaand aan de afspraak afmelden. Doet u dat later, dan kan de afspraak bij u of uw werkgever in rekening worden.

Verhinderd voor een onvrijwillige afspraak, verzuimspreekuur of driegesprek. U kunt tot 24 uren voorafgaand aan de afspraak afmelden. Voor afmelden dient u zwaarwegende redenen te hebben op gebied van gezondheid (u bent door ziekte of behandeling verhinderd te verschijnen). Zwaarwegende sociale redenen kunnen ook een belangrijke reden zijn. De bedrijfsarts dient te bepalen of de aangevoerde reden(en) afdoende zijn. Als de reden onvoldoende is, dan kan de werkgever een sanctie toepassen als u niet verschijnt op de afspraak.

Gegevensverwerking - privacyverklaring

Klachtenprocedure

Algemene Voorwaarden